KONTAKT

softset Sp. z o.o.

 Zajezierze 19B, 82-400 Sztum

+48 607 643 077

[email protected]

softset Sp. z o.o. - IT Solutions & Services
softset Sp. z o.o. z siedzibą w Sztumie, 82-400 Sztum, Zajezierze 19B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000696376, NIP 5792263308, REGON 368348608 o kapitale zakładowym w wysokości 5,000 złotych.