MEDIQUS RIS

System RIS – wsparcie dla diagnostyki obrazowej

 

Wywiad i opis wizyty w kilka minut

Mediqus pozwala na sprawne wykorzystanie utworzonych wcześniej wzorców opisu chorób czy formularzy ustawionych w odpowiedni sposób dla poszczególnych rozpoznań (według słowników ICD-9 i ICD-10).

Wszystkie informacje o pacjencie pod ręką

Na poszczególnych zakładkach jednego okna znajdują się wszystkie elementy istotne dla lekarza m.in. Historia Choroby, Zlecenia, Leki, Skierowania, Szczepienia, Uczulenia, Choroby Przewlekłe, dzięki czemu łatwo odnaleźć potrzebne informacje.

Szybki wgląd do wyników badań

System Mediqus łączy się z wszystkimi znaczącymi systemami zewnętrznymi w ramach placówki – np. system do obsługi laboratorium czy diagnostyki obrazowej. Oznacza to, że lekarz ma bezpośredni wgląd w zdjęcia RTG czy TK oraz wyniki zapisane w poradni specjalistycznej, które są bezpośrednio wczytywane do programu przy odpowiednim pacjencie.

Łatwy dostęp do dokumentacji archiwalnej i bieżącej

Archiwalna dokumentacja medyczna przy wykorzystaniu odpowiedniego systemu jest dołączana bezpośrednio ze skanera do danych medycznych pacjenta. Wydruki takiej dokumentacji są tworzone za pomocą jednego kliknięcia i mogą być układane według dowolnego szablonu.

Recepta w kilka sekund

W systemie umieszczono bazę leków BLOZ z zaznaczonym stopniem refundacji, dzięki czemu wypisywanie recept zajmuje kilka sekund. Dodatkowo wyświetlane informacje o składnikach poszczególnych leków, pozwalają uniknąć przepisywania leków wykluczających się.