Dołącz do naszego zespołu
Aplikuj teraz

Klauzula informacyjna newsletter

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), niniejszym informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych jest SOFTSET Sp. z o.o. w Sztumskim Polu, adres: ul. Długa 21, 82-400 Sztumskie Pole, email: [email protected], (dalej, Administrator).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu subskrypcji do newsletteru:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy,

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, lub doradcze, kurierom.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej, lub upoważnieniu osoby, której dane dotyczą, oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji do Newsletteru bądź też do zakończenia wydawania przez nas Newslettera.

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z nami pod adresy wskazane na wstępie.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera.

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

Zasadniczo, dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

NEWSLETTER

  Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), niniejszym informuję, że klauzula informacyjna znajduje się pod wskazanym linkiem.

  Kogo aktualnie szukamy?

  W Softset Sp. z o. o. wierzymy, że każdy może robić to co lubi, wierzymy również, że wszystko jest możliwe, jeśli jesteś ciekawy świata IT chcesz podjąć nowe wyzwanie, poznać nowych ludzi – aplikuj. Nasza firma to Twoja firma.  OFERTY PRACY

  Skontaktuj się z nami

  Adres
  ul. Długa 21
  82-400 Sztumskie Pole

  Telefon
  + 48 787 025 298

  E-mail
  [email protected]